Projekt „Akcja Cyfryzacja” (RPPK.09.03.00-18-0022/20), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do projektu mogą zgłaszać się osoby w wieku 25 lat i więcej, które uczą się, pracują, lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego, wykazujące lukę kompetencyjną w zakresie TIK,  oraz posiadające największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50l i więcej, osoby niepełnosprawne.

 

W JAKIM TERMINIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Akcja Cyfryzacja” realizowany jest przez Fundację Akademia Rozwoju  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem HUMANEO od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.09.2020 – 01.09.2021 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

 • Szkolenia zgodne z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP, oraz ze standardem wymagań przygotowanym na podstawie analizy dotychczasowych ram kompetencji cyfrowych.
 • Szkolenia na pełnym poziomie „A” dla 360 osób, oraz na pełnym poziomie „B” dla 100 osób obejmujące 5 obszarów DiGCOMP
 • Egzaminy ECCC DigComp po pełnym poziomie „A” dla 360 osób, oraz po pełnym poziomie „B” dla 100 osób.
 • Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkować będzie wydaniem Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC DigComp.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Bezpłatne szkolenia TIK  prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.
 2. Poczęstunek, materiały szkoleniowe.
 3. Bezpłatne egzaminy kwalifikacyjne.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

OSOBIŚCIE w biurze projektu:

ul. Katedralna 5/20 lok. 3
37- 700 Przemyśl

Biuro czynne:

W godzinach 09:00 – 15:00  (poniedziałki, środy, piątki) oraz 12:00 – 18:00 (wtorki, czwartki).

LUB TELEFONICZNIE: +48 531 737 272

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

 • Podsumowanie projektu „Akcja Cyfryzacja” Projekt „Akcja Cyfryzacja” Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. DLA KOGO PRZEZNACZONY BYŁ PROJEKT? Osoby w wieku 25 lat i więcej, uczące się, …
 • Koniec realizacji projektu „Akcja Cyfryzacja” Z wielką radością informujemy, iż zgodnie z założeniami ponad 450 osób ukończyło swój udział w projekcie „Akcja Cyfryzacja”, który realizowany był przez ostatnie kilkanaście miesięcy na terenie województwa podkarpackiego. Uczestnicy …
 • Egzaminy końcowe dla kolejnych grup Z radością informujemy, że uczestnicy projektu „Akcja Cyfryzacja” należący do kilkunastu kolejnych grup przystąpili do egzaminów ECCC DigComp. Przez ostatnie kilka miesięcy uczestnicy projektu wzięli udział łącznie w 15 spotkaniach …
 • Mamy już ponad 40 grup w projekcie! Z wielką radością informujemy, że w danym momencie w projekcie „Akcja Cyfryzacja” bierze udział już ponad czterdzieści grup. Jednocześnie przypominamy, iż uczestnicy należący do kilkudziesięciu pierwszych grup przystąpili już do …
 • Rusza szkolenie TIK dla kolejnych grup W najbliższych tygodniach kolejni uczestnicy projektu „Akcja Cyfryzacja” wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej na pełnym poziomie A i pełnym poziomie B. Szkolenia te mają na celu …
 • Grupa XXX ukończyła szkolenie TIK Z radością informujemy, że uczestnicy projektu „Akcja Cyfryzacja” należący do grupy XXII oraz XXIII przystąpili do egzaminów ECCC DigComp i tym samym zakończyli swój udział w projekcie. Przez ostatnie kilka …
 • Grupa XXII oraz XXIII kończą swój udział w projekcie Z radością informujemy, że uczestnicy projektu „Akcja Cyfryzacja” należący do grupy XXII oraz XXIII przystąpili do egzaminów ECCC DigComp i tym samym zakończyli swój udział w projekcie. Przez ostatnie kilka …
 • Szkolenie TIK dla grupy XXXIV W najbliższych dniach uczestnicy projektu „Akcja Cyfryzacja” należący do grupy XXXIV wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej na pełnym poziomie B. Szkolenia te mają na celu przede …
 • Mamy już 30 grup w projekcie! Z wielką radością informujemy, że w danym momencie w projekcie „Akcja Cyfryzacja” bierze udział już aż trzydzieści grup. Jednocześnie przypominamy, iż uczestnicy należący do kilkunastu pierwszych grup przystąpili już do …
 • Pierwsze grupy już po egzaminach końcowych Z radością informujemy, że uczestnicy projektu „Akcja Cyfryzacja” należący do grupy VII, VIII, IX i X przystąpili do egzaminów ECCC DigComp i tym samym zakończyli swój udział w projekcie. Przez …