W ramach projektu „Czas na zmiany – wsparcie dla osób zwolnionych” numer projektu RPLU.10.02.00-06-0056/17, Fundacja Akademia Rozwoju realizuje SZKOLENIA ZAWODOWE na terenie województwa lubelskiego dla 48 Uczestników  poprzez zrealizowanie 320 godzin dydaktycznych.

Zakres tematyczny szkolenia „Sortowacz surowców wtórnych”

Program szkolenia:

 • zagadnienia prawne dot. odpadów,
 • rodzaje i zasady sortowania surowców wtórnych,
 • prawidłowe sortowanie surowców wtórnych,
 • podstawy z zakresu działania urządzeń i maszyn do sortowania surowców wtórnych,
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzeń sortowniczych oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.

Zakres tematyczny szkolenia „Pracownik biurowy z modułem eko-biuro”

Program szkolenia:

 • organizacja pracy biurowej,
 • zasady sporządzania pism, protokołów, sprawozdań, notatek służbowych,
 • zasady archiwizacji dokumentów,
 • sposoby bezpiecznego gromadzenia i niszczenia dokumentów oraz innych nośników informacji,
 • zasady prowadzenia eko-biura,
 • źródła finansowania rozwiązań ekologicznych,
 • proekologiczne miejsce pracy,
 • efektywne zarządzanie energią elektryczną, energią cieplną oraz materiałami eksploatacyjnymi w biurze,
 • ekologiczne zachowania na stanowisku pracy pracownika biurowego,
 • budowanie oferty ekologicznego wizerunku firmy.