W ramach projektu „Kompleksowy outplacement na Lubelszczyźnie” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0001/17, Fundacja Akademia Rozwoju na terenie województwa lubelskiego realizuje SZKOLENIA ZAWODOWE dla 12 Uczestników realizując 80 godzin szkoleniowych.

Szkolenie zawodowe pn. „Przedstawiciel handlowy”