„Aktywność szansą na włączenie”: Staże zawodowe dla kolejnych uczestników projektu

Od 1 lipca 56 Uczestników Projektu „Aktywność szansą na włączenie” rozpoczyna trzymiesięczne staże w kierunkach zgodnych z tematykami szkoleń zawodowych.

Powyższa forma wsparcia to idealna okazja do wykazania się wiedzą oraz doświadczeniem pozyskanymi w trakcie realizacji wcześniejszych etapów projektu. Umożliwi ona uczestnikom zdobycie cennego doświadczenia zawodowego oraz ułatwi wejście na rynek pracy po zakończeniu udziału w projekcie. Ponadto każda z osób biorących udział w stażu otrzyma stypendium stażowe oraz będzie mogła liczyć na ubezpieczenie NNW.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://akademia-rozwoju.org/asnw/