• Realizator projektu: Fundacja Akademia Rozwoju, ul. Katedralna 5/20/3, 37-700 Przemyśl
 • Okres realizacji projektu: 01.06.2022 – 31.12.2022
 • Obszar realizacji projektu: woj. podkarpackie

Fundacja Akademia Rozwoju Realizuje zadanie publiczne pod tytułem Aktywni cyfrowo 60+”

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

CEL PROJEKTU / GRUPA DOCELOWA:

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez podniesienie ich umiejętności cyfrowych, przekazanie seniorom wiedzy na temat technologii ICT w celu przełamywania barier oraz stymulacji do pracy i samokształcenia. Nabycie umiejętności cyfrowych ma na celu zwiększenie aktywności społecznej przez seniorów i zaangażowanie ich do aktywnego funkcjonowania w Internecie poprzez założenie bloga/videobloga lub kanału na YouTube przez min. 80 z seniorów.

Dzięki umiejętnościom zdobytym podczas kursu seniorzy będą mieli dostęp do większej ilości informacji, mogli w łatwy sposób kontaktować się z bliskimi, załatwiać sprawy codzienne oraz rozwijać swoje zainteresowania. Jest to szczególnie ważne biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, która spowodowała drastycznie zmniejszenie kontaktów z bliskim / rodziną / znajomymi. Program szkoleń został przygotowany we współpracy z seniorami tak, by jak w największym stopniu umożliwił im aktywne funkcjonowanie również w domu, przez komputer

Grupa docelowa:

 100 osób starszych, tj. w wieku 60 lat i więcej, w tym min. 5 osób niepełnosprawnych, z woj. podkarpackiego.

Sposób realizacji: Zaplanowano 72 godz. / kurs / grupę. Zajęcia w formie grupowej: 18 spotkań grupowych po 4 godziny, spotkania od poniedziałku do piątku / w weekendy / popołudniami – w dostosowaniu do potrzeb seniorów

Zakres merytoryczny szkolenia ICT obejmuje min. :

 • podstawowe umiejętności korzystania z komputera oraz bezpieczne korzystanie z technologii teorioinformacyjnych i Internetu (program antywirusowy)
 • wyszukiwanie informacji w Internecie (m.in. regionalnych wiadomości, informacji nt. spotkań seniorów w regionie, komunikacja miejska, PKP, planowanie dojazdu, wirtualne zwiedzanie) – założenie i korzystanie z poczty elektronicznej
 • foldery i pliki, organizacja danych w komputerze – obsługa aplikacji / portali: Facebook; Skype; WhatsAPP,
 • korzystanie z internetowego radia i telewizji
 • przesyłanie artykułów, filmów i muzyki, YouTube – blokowanie reklam w Internecie
 • aparaty cyfrowe i telefony – przenoszenie zdjęć i porządkowanie, nagrywanie filmików
 • programy do wideo-rozmów, instalacja i funkcje
 • odtwarzanie i nagrywanie płyt – bankowość internetowa (założenie konta bankowego; realizacja przelewów bankowych)
 • darmowe ogłoszenia w Internecie, wyszukiwanie i sprzedawanie
 • Allegro i inne sklepy Internetowe i ogłoszenia
 • robienie bezpiecznych zakupów w Internecie
 • korzystanie z możliwości jakie daje Internet:
 1. e-PUAP: jak utworzyć i korzystać z Profilu Zaufanego
 2. z gov.pl: rozliczanie podatków przez Internet;
 3. gov.pl: jak utworzyć i korzystać z Internetowego Konta Pacjenta – e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania;
 4. policja.pl : jak korzystać z cyfrowej platformy komunikacji umożliwiającej osobom ze szczególnymi potrzebami łatwiejszy kontakt z jednostkami policji;
 5. gov.pl: jak uzyskać elektroniczny dostęp do informacji publicznych takich jak oświata, środowisko, budżet, itp.;
 6. bibliotek cyfrowych: jak korzystać z platform umożliwiających dostęp do cyfrowych publikacji – czasopism, książek, map, itp. – inne zagadnienia wskazane przez seniorów na etapie realizacji kursów ICT (zobowiązujemy się do poszerzenia zakresu merytorycznego w sytuacji kiedy zostanie zgłoszona taka potrzeba przez seniorów).

W JAKIM TERMINIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Fundacja Akademia Rozwoju Realizuje zadanie publiczne pod tytułem Aktywni cyfrowo 60+”

Projekt realizowany jest w terminie 01.06.2022-31.12.2022

Do projektu można zgłaszać się w terminie od czerwca 2022 do listopada 2022r.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Kursy ICT zostaną przeprowadzone w dostosowaniu do specyficznych potrzeb osób z grupy docelowej, tj. osób starszych powyżej 60 roku życia, w tym również osób z niepełnosprawnościami, m.in. poprzez:

 • bez kosztowy udział w kursach ICT
 • zapewnienie bliskiej lokalizacji miejsca przeprowadzenia szkoleń
 • zapewnienie sal i materiałów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb osób starszych, w tym osób z niepełnosprawnościami (np. wzrokową, słuchową, itp)
 • przeprowadzenie kursów w dniach i godzinach dostosowanych do potrzeb osób starszych
 • zapewnienie adekwatnego do potrzeb osób starszych czasu trwania kursu (średnio 72 godz./grupę)

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu: ul. Katedralna 5/20/3, 37-700 Przemyśl

tel. 601 380 573

lub w formie elektronicznej na adres: ac60@akademia-rozwoju.org

HARMONOGRAMY:

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE: