W ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy” nr projektu RPPK.07.01.00-18-0121/18 Fundacja Akademia Rozwoju realizuje na terenie województwa podkarpackiego SZKOLENIA prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla 40 Uczestników poprzez zrealizowanie 400 godzin szkoleń.

Tematyka realizowanych szkoleń :

  1.  „Pracownik gospodarczy” 
  2.  „Magazynier”

W ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy” nr projektu RPPK.07.01.00-18-0121/18 Fundacja Akademia Rozwoju realizuje na terenie województwa podkarpackiego SZKOLENIA prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla 8 Uczestników poprzez zrealizowanie 80 godzin szkoleń.

Tematyka realizowanych szkoleń:

  1. Opiekun dzieci i osób starszych”