POZNAJ NAS BLIŻEJ

Akademia Rozwoju

Cele statutowe

a) podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego,
b) działalność edukacyjna w zakresie rozwoju świadomości obywateli i angażowania społeczeństwa w rozwój gospodarczy,
c) wspomaganie oraz promowanie wszelkich inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego i instytucjonalnego,

Edukacja

a) informowanie, promocję, szkolenia oraz doradztwo,
b) wymianę doświadczeń i informacji między różnymi sferami życia gospodarczego i partnerami zarówno w kraju, jak i za granicą,
c) wsparcie w budowaniu potencjału zarówno kadrowego, jak i technicznego niezbędnego do badań rozwojowych, transferu technologii, innowacyjnych rozwiązań,

Inwestuj w rozwój osobisty i pomóż rozwijać się innym.

DZIAŁAMY ZAWSZE

na maxa

368
Projekty
100 %
Skuteczność
100 %
Wiedza
100 %
Doświadczenie
Akademia Rozwoju

NAJNOWSZE wiadomości