AKADEMIA ROZWOJU RODZINY!

Jesteś mieszkańcem gmin poniżej progu defaworyzacji województwa mazowieckiego? W wieku powyżej 18 lat? Szukasz możliwości rozwoju? Sprawdź projekt „Akademia Rozwoju Rodziny”. Zapraszamy do udziału w bezpłatnych formach wsparcia.

Celem projektu jest ponowna integracja społeczna i zawodowa 30 osób (18K, 12M) biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze gmin  poniżej progu defaworyzacji określonych w „Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia”, skutkująca reintegracją społeczną poprzez realizację kompleksowego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb wsparcia w  zakresie reintegracji społeczno-zawodowej, w okresie 01.09.2020 – 31.05.2021.

Zakres pomocy czyli bezpłatne wsparcie w ramach projektu:

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji

2. Akademia Rodziny

3. Szkolenia kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych

4. Staże zawodowe

5. Pośrednictwo pracy

Korzyści dla uczestników?

  • bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem, prowadzącym do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem,
  • materiały dydaktyczne,
  • catering,
  • stypendia szkoleniowe oraz stażowe,
  • 3-miesięczne staże zawodowe,
  • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia.

Gdzie można się zgłaszać do projektu?

Biuro Projektu:
ul. Grabowa 14
06-200 Maków Mazowiecki

tel. +48 576 893 373

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

e-mail: akademiarodziny@akademia-rozwoju.org