AKCJA CYFRYZACJA: RUSZA PIERWSZE SZKOLENIE TIK

Pierwsza grupa Uczestników projektu „Akcja CYFRYZACJA” weźmie udział w szkoleniu z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zajęcia rozpoczną się już 22 grudnia. Szkolenie odbędzie się w Rzeszowie.

Prowadzone w ramach projektu szkolenie TIK jest zgodne z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP oraz ze standardem wymagań przygotowanym na podstawie analizy dotychczasowych ram kompetencji cyfrowych.

Szkolenia na pełnym poziomie „A” zorganizowane będzie dla 360 osób. Natomiast w szkoleniu na pełnym poziomie „B” udział weźmie 100 osób. Poziom „B” szkolenie obejmuje 5 obszarów DiGCOMP.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Akcja CYFRYZACJA”.