„Aktywizacja – Integracja – Praca”: Grupa I ukończyła szkolenie zawodowe z zakresu „Opiekun osoby zależnej”

W ostatnich dniach uczestnicy projektu „Aktywizacja – Integracja – Praca” ukończyli bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Opiekun osoby zależnej”. Szkolenie to odbywało się od 20 czerwca w Dzierżoniowie (województwo dolnośląskie).

Miało ono na celu wyposażenie Uczestników Projektu w wiedzę i umiejętności, zgodnie z wymaganiami lokalnego rynku pracy. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość nabycia, podwyższenia i dostosowania swoich kwalifikacji zgodnie ze zidentyfikowanymi u nich potrzebami czy też potencjałem. Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników podszedł do egzaminu zewnętrznego, a uzyskanie pozytywnego wyniku wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie „Opiekun osoby zależnej”.