„Aktywizacja – Integracja – Praca”: Grupa II rozpoczęła szkolenie zawodowe z zakresu „Opiekun osoby zależnej”.

W ostatnich dniach uczestnicy projektu „Aktywizacja – Integracja – Praca” rozpoczęli bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Opiekun osoby zależnej”. Szkolenie to realizowane będzie w wymiarze 120 godzin w Dzierżoniowie (województwo dolnośląskie).

Ma ono na celu wyposażenie Uczestników Projektu w wiedzę i umiejętności, zgodnie z wymaganiami lokalnego rynku pracy. Uczestnicy szkolenia mają możliwość nabycia, podwyższenia i dostosowania swoich umiejętności zgodnie ze zidentyfikowanymi u nich potrzebami czy też potencjałem.