„Aktywizacja – Integracja – Praca”: Grupa II ukończyła szkolenie zawodowe z zakresu „Opiekun osoby zależnej”.

W ostatnich dniach uczestnicy projektu „Aktywizacja – Integracja – Praca” ukończyli bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Opiekun osoby zależnej”. Szkolenie to odbywało się od 20 czerwca w Dzierżoniowie (województwo dolnośląskie).

Miało ono na celu wyposażenie Uczestników Projektu w wiedzę i umiejętności, zgodnie z wymaganiami lokalnego rynku pracy. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość nabycia, podwyższenia i dostosowania swoich umiejętności zgodnie ze zidentyfikowanymi u nich potrzebami czy też potencjałem.