„Aktywizacja – Integracja – Praca”: Grupa V w trakcie realizacji szkolenia zawodowego

Z przyjemnością informujemy, że V grupa Uczestników Projektu od dnia 12.05.2023 r. realizuje szkolenie zawodowe z zakresu „Pracownik magazynowo-gospodarczy” w wymiarze 120 h. Planowany termin zakończenia szkolenia to 31.05.2023 r.

Szkolenie ma na celu wyposażenie Uczestników Projektu w wiedzę i umiejętności, zgodnie z wymaganiami lokalnego rynku pracy. Uczestnicy szkolenia nabędą, podwyższą i dostosują swoje kwalifikacje, niezbędne na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych u nich potrzeb i potencjału. Po zakończonym udziale w szkoleniu, każdy z Uczestników będzie miał możliwość podejścia do egzaminów zewnętrznych nadających kwalifikacje w zawodzie „Pracownik magazynowo-gospodarczy”.