„Aktywizacja – Integracja – Praca”: Indywidualne zajęcia z psychologiem

Z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy Projektu od dnia 18.04.2023 r. realizują indywidualne zajęcia z psychologiem w ramach poradnictwa psychologicznego.

W ramach spotkań z psychologiem poruszane są takie tematy jak: motywacja i samoocena, asertywność, dokonanie adekwatnej oceny siebie, podejmowanie decyzji dot. planowania własnej kariery zawodowej.

Każdy z Uczestników odbędzie 6 godzin zajęć z psychologiem.