„Aktywizacja – Integracja – Praca”: Kolejne szkolenie zawodowe dla uczestników projektu

Z przyjemnością informujemy, że pierwsza grupa Uczestników Projektu od dnia 20.06.2022 r. realizuje szkolenie zawodowe z zakresu „Opiekun osoby zależnej” w wymiarze 120 h. Planowany termin zakończenia szkolenia to 13.07.2022 r.

Szkolenie ma na celu wyposażenie Uczestników Projektu w wiedzę i umiejętności, zgodnie z wymaganiami lokalnego rynku pracy. Uczestnicy szkolenia nabędą, podwyższą i dostosują swoje kwalifikacje, niezbędne na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych u nich potrzeb i potencjału. Po zakończonym udziale w szkoleniu, każdy z Uczestników będzie miał możliwość podejścia do egzaminów zewnętrznych nadających kwalifikacje w zawodzie „Opiekun osoby zależnej”.