„Aktywizacja – Integracja – Praca”: Kolejne zajęcia indywidualne z psychologiem oraz doradcą zawodowym

Z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy Projektu od dnia 03.08.2022 r. realizują indywidualne zajęcia z psychologiem w ramach poradnictwa psychologicznego. W ramach spotkań z psychologiem poruszane są takie tematy jak: motywacja i samoocena, asertywność, dokonanie adekwatnej oceny siebie, podejmowanie decyzji dot. planowania własnej kariery zawodowej.

Każdy z Uczestników odbędzie 6 godzin zajęć z psychologiem.