„Aktywizacja – Integracja – Praca”: Poradnictwo psychologiczne

Kolejne osoby biorące udział w projekcie „Aktywizacja – Integracja – Praca” od dnia 06.05.2022 r. realizują indywidualne zajęcia z psychologiem w ramach poradnictwa psychologicznego.

W ramach spotkań z psychologiem poruszane są takie tematy jak: motywacja i samoocena, asertywność, dokonanie adekwatnej oceny siebie, podejmowanie decyzji dot. planowania własnej kariery zawodowej.

Każdy z Uczestników odbędzie 6 godzin zajęć z psychologiem.