„Aktywizacja – Integracja – Praca”: Pośrednictwo pracy

Kolejne osoby biorące udział w projekcie „Aktywizacja – Integracja – Praca” od dnia 14.03.2023 r. realizują indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy.

W ramach spotkań poruszane są takie tematy jak: zebranie niezbędnych informacji w celu poszukiwania odpowiedniej pracy dla UP, pozyskiwanie ofert pracy i udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, upowszechnianie ofert pracy wśród Uczestników Projektu, inicjowanie i organizowanie kontaktów Uczestników z pracodawcami

Każdy z Uczestników odbędzie 4 godzin zajęć z pośrednictwa pracy.