„Aktywizacja – Integracja – Praca”: Realizacja szkolenia zawodowego (grupa III)

Z przyjemnością informujemy, że III grupa Uczestników Projektu od dnia 20.09.2022 r. realizuje szkolenie zawodowe z zakresu „Magazynier z elementami prac biurowych” w wymiarze 120 h. Planowany termin zakończenia szkolenia to 10.10.2022 r.

Szkolenie ma na celu wyposażenie Uczestników Projektu w wiedzę i umiejętności, zgodnie z wymaganiami lokalnego rynku pracy. Uczestnicy szkolenia nabędą, podwyższą i dostosują swoje kwalifikacje, niezbędne na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych u nich potrzeb i potencjału. Po zakończonym udziale w szkoleniu, każdy z Uczestników będzie miał możliwość podejścia do egzaminów zewnętrznych nadających kwalifikacje w zawodzie „Magazynier z elementami prac biurowych”.