„Aktywizacja – Integracja – Praca”: Staże zawodowe dla kolejnych uczestników projektu

Kolejne osoby biorące udział w projekcie „Aktywizacja – Integracja – Praca” realizują 3-miesięczne staże zawodowe.

Realizacja staży zawodowych umożliwi wyposażenie stażystów w praktyczne umiejętności do wykonywania zawodu, do którego dana osoba posiada odpowiednie predyspozycje. Wsparcia skierowane jest na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców dla Uczestników nieposiadających doświadczenia zawodowego lub z nieaktualnymi kwalifikacjami.