„Aktywizacja – Integracja – Praca”: Szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-gospodarczy” (grupa IV)

Z przyjemnością informujemy, że IV grupa Uczestników Projektu od dnia 20.01.2023 r. realizuje szkolenie zawodowe z zakresu „Pracownik administracyjno-gospodarczy” w wymiarze 120 h. Planowany termin zakończenia szkolenia to 09.02.2023 r.

Szkolenie ma na celu wyposażenie Uczestników Projektu w wiedzę i umiejętności, zgodnie z wymaganiami lokalnego rynku pracy. Uczestnicy szkolenia nabędą, podwyższą i dostosują swoje kwalifikacje, niezbędne na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych u nich potrzeb i potencjału. Po zakończonym udziale w szkoleniu, każdy z Uczestników będzie miał możliwość podejścia do egzaminów zewnętrznych nadających kwalifikacje w zawodzie „Pracownik administracyjno-gospodarczy”.