„Aktywność szansą na włączenie”: Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów UP (grupa V)

Jeszcze w tym tygodniu kolejni uczestnicy projektu „Aktywność szansą na włączenie” rozpoczną spotkania w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR).

Zajęcia te będą odbywały się w Lubomierzu i będą miały na celu między innymi diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb uczestników projektu. Ponadto pomogą one w identyfikacji potrzeb i deficytu każdej z osób biorących udział w projekcie, pomogą też w zdiagnozowaniu przyczyn pozostawania bez zatrudnienia oraz w opracowaniu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

Więcej informacji o projekcie wraz z aktualnymi harmonogramami: https://akademia-rozwoju.org/asnw/