„Aktywność szansą na włączenie”: Kolejni uczestnicy biorą udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym

Projekt „Aktywność szansą na włączenie” liczy już V grup! Jesteśmy właśnie w trakcie realizacji bezpłatnego szkolenia zawodowego z zakresu „Pracownik gospodarczy” dla uczestników należących na co dzień do grupy V. Szkolenie to odbywa się w Lubomierzu (województwo dolnośląskie).

Powyższa forma wsparcia jest prowadzona przez wykwalifikowanych trenerów, którzy mogą podzielić się swoją wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem w branży. Pod koniec zajęć uczestnicy przystąpią do egzaminu końcowego, co będzie wiązało się z uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie nowych kwalifikacji.

Więcej informacji o projekcie wraz z aktualnymi harmonogramami: https://akademia-rozwoju.org/asnw/