„Aktywność szansą na włączenie”: Kolejni uczestnicy wzięli udział w spotkaniach z poradnictwa psychologicznego

W terminie od 16.07.2022 r. do 04.08.2022 r. kolejni uczestnicy projektu „Aktywność szansą na włączenie” wzięli udział w spotkaniach indywidualnych z psychologiem, które miały za zadanie pomóc im w zdiagnozowaniu ich potrzeb oraz potencjałów.

Celem spotkań była między innymi diagnoza i przełamanie barier każdego z uczestników, zmiana postawy z biernej na czynną, wzmocnienie motywacji oraz zwiększenie wiary we własne możliwości. Ponadto każda z osób została zapoznana ze sposobami radzenia sobie z niskim poczuciem wartości oraz z technikami przydatnymi przy rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://akademia-rozwoju.org/asnw/