„Aktywność szansą na włączenie”: Szkolenie zawodowe dla uczestników z grupy II

W najbliższych dniach uczestnicy projektu „Aktywność szansą na włączenie” należący do grupy II rozpoczną bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Pracownik biurowy z obsługą komputera”. Szkolenie będzie odbywać się w Lubomierzu (województwo dolnośląskie).

Głównym celem szkolenia będzie zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które mogą mieć kluczowe znaczenie w budowaniu swojej pozycji na rynku pracy. Szkolenie zawodowe zakończy się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania powyższej formy wsparcia uczestnicy będą mogli liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na refundację kosztów dojazdu.