„Aktywność szansą na włączenie”: Zajęcia z pośrednictwa pracy (grupa III)

W ostatnich dniach uczestnicy projektu „Aktywność szansą na włączenie” należący do grupy III wzięli udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy.

Głównym celem spotkań było przede wszystkim przygotowanie uczestników do potencjalnej rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto każda z osób została zapoznana z metodami poszukiwania pracy oraz przepisami prawnymi związanymi z podjęciem zatrudnienia, dzięki czemu poruszanie się po rynku pracy stanie się o wiele bardziej efektywne.