DORGA DO AKTYWNOŚCI: RUSZA PORADNICTWO ZAWODOWE

Kolejną z realizowanych w ramach projektu „Droga do aktywności” form wsparcia jest poradnictwo zawodowe. Poradnictwo wykorzystywane jest jako instrument aktywizacja zawodowej Uczestników projektu. Dzisiaj rozpoczynają się pierwsze zajęcia.

Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 2 godzin zajęć (2 spotkania po 1 godzinę).

Zakres tematyczny:

ustalenie i rozwiązanie problemu zawodowego,

zaplanowanie rozwoju kariery zawodowej,

wyznaczenie celów zawodowych, mocnych i słabych stron,

diagnoza preferencji zawodowych,

określenie zainteresowań i umiejętności,

stworzenie ścieżki zawodowej (IPD),

dobór szkoleń odpowiadających predyspozycjom, zainteresowaniom i umiejętnościom UP.

Doradca zawodowy w ramach spotkań udzieli informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, udzieli porad z wykorzystaniem metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie pracy.

Wymagana frekwencja – 100%. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Chcesz wziąć udział w projekcie? Zapoznaj się z informacjami na stronie „Droga do aktywności”. Zgłoszenia przyjmujemy w biurze projektu: ul. P. Tadeusza 6, 10-546 Olsztyn lub w formie elektronicznej na adres: dda@akademia-rozwoju.org.

Zapraszamy!