DROGA DO AKTYWNOŚCI: ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ WSPARCIA ZAWODOWEGO

W dniu 13. października rusza realizacja pierwszej z form wsparcia aktywności zawodowej uczestników projektu „Droga do aktywności”. Diagnozą indywidualnych potrzeb i potencjałów połączona z poradnictwem psychologicznym rozpoczynamy aktywizację zawodową mieszkańców miasta Olsztyn!

KażdyUczestnik projektu odbędzie 6 godzin zajęć (3 spotkania po 2 godziny).

Zakres tematyczny zajęć to:

  • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów UP,
  • opracowanie IŚR dla każdego Uczestnika projektu,
  • wzmocnienie motywacji i zwiększenie wiary we własne możliwości,
  • sposoby radzenia sobie z niskim poczuciem wartości,
  • nauka technik przydatnych przy rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów,
  • diagnoza i przełamanie barier UP,
  • trening motywacyjny,
  • zmiana postawy z biernej na czynną,
  • rozwiązywanie indywidualnych problemów zgłoszonych przez UP.

Uczestnikom projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej u min. 75%  z 36 os. (22K, 14M) młodych (w tym min. 8 ON), wyłącznie os. powyżej 18 rż i poniżej 30 rż, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym os. bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, mieszkańców na terenie MOF Olsztyna, od 01-08-2020r. do 31-05-2021r. [MOF Olsztyna – Miasto Olsztyn oraz Gminy: Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity].

W ramach projektu oferujemy także:

– Szkolenie umożliwiające rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych jako instrument aktywizacji społecznej

–  Poradnictwo zawodowe jako instrument aktywizacji zawodowej

–  Szkolenia zawodowe jako instrument aktywizacji zawodowej

– Staż zawodowy jako instrument aktywizacji zawodowej

– Pośrednictwo Pracy jako instrument aktywizacji zawodowej

Uczestnicy projektu otrzymają: stypendium szkoleniowe oraz stażowe, zwrot kosztów dojazdu, egzaminy zawodowe, materiały dydaktyczne, poczęstunek, certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji,

Zgłoszenia w biurze projektu: ul. P. Tadeusza 6, 10-546 Olsztyn.

Zapraszamy!