Grupa VI – opracowywanie Indywidualnego Planu Działania

W najbliższych dniach uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” należący do grupy VI rozpoczną kolejną formę wsparcia, którą będą indywidualne spotkania ze specjalistą w ramach opracowywania Indywidualnego Planu Działania (IPD).

Na każdego uczestnika przewidziane zostały cztery spotkania trwające po jedną godzinę. Powyższa forma wsparcia będzie kluczowa w kontekście dalszego uczestnictwa w projekcie, gdyż umożliwi ona identyfikację potrzeb oraz predyspozycji każdej z osób, która bierze udział w projekcie, tym samym kolejne formy wsparcia zostaną dostosowane do indywidualnych zdolności każdego z uczestników.

Więcej informacji na temat projektu: http://akademia-rozwoju.org/akds/