KAZA: GRUPA 3 ROZPOCZYNA SZKOLENIA ZAWODOWE!

W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja” rozpoczną szkolenie zawodowe, które będzie odbywać się w Limanowej. Główny cel szkolenia to zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które będą mogły zostać wykorzystane w praktyce już podczas odbywania 3-miesięcznego stażu zawodowego.

Szkolenie zawodowe będzie kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania szkolenia uczestnicy będą mogli liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj: http://akademia-rozwoju.org/kaza/