Koniec realizacji projektu „Aktywizacja – Integracja – Praca”

Z dniem 30.09.2023 r. zakończono realizację projektu pn. „Aktywizacja – Integracja – Praca”.

Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 01.10.2021 roku

W trakcie realizacji projektu Uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach mających na celu opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji czy też w bezpłatnych szkoleniach zawodowych prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, pośrednictwie pracy oraz stażach zawodowych.

Wszystkim uczestnikom projektu dziękujemy za współpracę i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym!