Koniec realizacji projektu „Aktywność kluczem do sukcesu”

31 marca zakończyliśmy realizację projektu „Aktywność kluczem do sukcesu”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 września 2020 roku na terenie województwa małopolskiego.

W trakcie realizacji projektu uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach mających na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), w zajęciach z poradnictwa zawodowego czy też w bezpłatnych szkoleniach zawodowych. Zakończenie udziału w projekcie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.