Mamy już 30 grup w projekcie!

Z wielką radością informujemy, że w danym momencie w projekcie „Akcja Cyfryzacja” bierze udział już aż trzydzieści grup. Jednocześnie przypominamy, iż uczestnicy należący do kilkunastu pierwszych grup przystąpili już do egzaminów ECCC DigComp i tym samym zakończyli swój udział w projekcie.

Na stronie dotyczącej projektu w ostatnim czasie pojawiły się harmonogramy zajęć dla każdej z grup. W trakcie ostatnich zajęć uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystania nabytej wiedzy w egzaminie zewnętrznym, a uzyskanie pozytywnego wyniku będzie wiązało się z otrzymaniem Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC DigComp.

Więcej informacji na temat projektu oraz aktualne harmonogramy zajęć: http://akademia-rozwoju.org/projekt-akcja-cyfryzacja/