O projekcie „Aktywni cyfrowo 60+”

🕰️ W minionym czasie Fundacja Akademia Rozwoju realizowała zadanie publiczne pod tytułem „Aktywni cyfrowo 60+”!

Projekt został dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

🎯 CEL PROJEKTU / GRUPA DOCELOWA

Celem projektu było zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez podniesienie ich umiejętności cyfrowych. Projekt miał przekazać seniorom wiedzę na temat technologii ICT, aby przełamać bariery i stymulować do pracy oraz samokształcenia. Grupa docelowa obejmowała 100 osób starszych, w tym min. 5 osób niepełnosprawnych, z województwa podkarpackiego.

🚀 SPOSÓB REALIZACJI

Zaplanowano 72 godziny kursu na grupę. Zajęcia odbywały się w formie grupowej przez 18 spotkań po 4 godziny, dostosowanych do potrzeb seniorów.

📚 ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA ICT: Podstawowe umiejętności korzystania z komputera, bezpieczne korzystanie z technologii informatyczno-komunikacyjnych i Internetu, wyszukiwanie informacji, korzystanie z poczty elektronicznej, obsługa aplikacji i portali internetowych, bankowość internetowa, bezpieczne zakupy w Internecie oraz wiele innych!

💻📚 To była niezwykła podróż, która otworzyła nowe możliwości dla wielu seniorów!

#AktywniCyfrowo#Seniorzy#FunduszeEuropejskie#ICT#AkademiaRozwoju