OSTATNIE DNI REKRUTACJI DO PROJEKTU „DROGA DO AKTYWNOŚCI”

To już ostatnia prosta! Przed nami ostatnie dni rekrutacji do projektu „Droga do aktywności” . Jeżeli masz między 18 a 30 lat, mieszkasz na ternie MOF Olsztyna i szukasz możliwości rozwoju zawodowego dowiedz się więcej o tym projekcie. Zgłoś swój udział i skorzystaj z bezpłatnych form wsparcia.

W ramach projektu oferujemy:

– Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu połączoną z poradnictwem psychologicznym

– Szkolenie umożliwiające rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych jako instrument aktywizacji społecznej

–  Poradnictwo zawodowe jako instrument aktywizacji zawodowej

–  Szkolenia zawodowe jako instrument aktywizacji zawodowej

– Staż zawodowy jako instrument aktywizacji zawodowej

– Pośrednictwo Pracy jako instrument aktywizacji zawodowej

Uczestnicy projektu otrzymają: stypendium szkoleniowe oraz stażowe, zwrot kosztów dojazdu, egzaminy zawodowe, materiały dydaktyczne, poczęstunek, certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji,

Zgłoszenia w biurze projektu: ul. P. Tadeusza 6, 10-546 Olsztyn.

Zapraszamy!