Podsumowanie projektu „Akademia Rozwoju Rodziny”

W tym jak i kolejnych postach zapoznamy Was z naszymi sukcesami w formie zrealizowanych projektów 😉 

🌟 Projekt „Akademia Rozwoju Rodziny” 

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

🎯 CELEM PROJEKTU była ponowna integracja społeczna i zawodowa 30 osób (18 kobiet, 12 mężczyzn) biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszary gmin poniżej progu defaworyzacji określonych w „Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia”. 

🎁 KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 🎁 

✔️ Bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem prowadzącym do uzyskania kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych certyfikatem 

✔️ Materiały dydaktyczne 

✔️ Catering 

✔️ Stypendia szkoleniowe oraz możliwość odbycia stażu zawodowego 

✔️ Trzymiesięczne staże w praktyce zawodowej 

✔️ Zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia

📚 Dołącz do nas i rozpocznij swoją drogę do ponownej integracji społecznej i zawodowej!

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej! 

#AkademiaRozwojuRodziny #IntegracjaSpołeczna #WsparcieZawodowe #EFSPolska #RPOWMazowieckie