Podsumowanie projektu „Akcja Cyfryzacja”

🖥️ Projekt „Akcja Cyfryzacja” 🖥️

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

🎯 DLA KOGO PRZEZNACZONY BYŁ PROJEKT?

Osoby w wieku 25 lat i więcej, uczące się, pracujące lub zamieszkujące obszar województwa podkarpackiego i potrzebujące wsparcia w zakresie umiejętności cyfrowych. Szczególnie osoby �o niskich kwalifikacjach oraz osoby niepełnosprawne.

🚀 KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

✔️ Bezpłatne szkolenia z zakresu technologii informatyczno-komunikacyjnych, które pomogły �w podnoszeniu, uzupełnianiu lub zmianie kwalifikacji zawodowych

✔️ Poczęstunek i materiały szkoleniowe

✔️ Bezpłatne egzaminy kwalifikacyjne

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej! 📚