Podsumowanie projektu „Aktywizacja-Integracja-Praca”

🌟 Miniony czas był pełen wyzwań i osiągnięć! 🌟

Wspólnie z HUMANEO, Fundacja Akademia Rozwoju realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich o nazwie „Aktywizacja – Integracja – Praca”.

🌐 Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosiło imponującą kwotę: 870 285,77 zł

🎯 DLA KOGO PRZEZNACZONY BYŁ PROJEKT?

Adresowany był do osób, które spełniały następujące warunki:

➠ Zamieszkiwały w jednym z powiatów: wałbrzyskim, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim

➠ Miały 18 lat i więcej

➠ Były zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

➠ Były bez zatrudnienia i wymagały wsparcia w aktywnej integracji społecznej

➠ Nie odbywały kary pozbawienia wolności

🚀 KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

➠ Bezpłatne szkolenia zawodowe, które pomagały w podnoszeniu, uzupełnianiu lub zmianie kwalifikacji i kompetencji zawodowych

➠ Możliwość nauki pod okiem wykwalifikowanej kadry

➠ Materiały dydaktyczne

➠ Catering

➠ Egzaminy zawodowe

➠ Trzymiesięczne staże zawodowe

➠ Stypendia szkoleniowe i stażowe

➠ Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia

➠ Ubezpieczenie NNW w trakcie realizacji staży zawodowych

🌟 To była niezwykła podróż, która zmieniła życie wielu uczestników! Dziękujemy wszystkim zaangażowanym!

#AktywizacjaIntegracjaPraca #FunduszeEuropejskie #RPODolnośląskie #RozwójZawodowy