Pośrednictwo pracy – grupa II oraz grupa III

W dniu jutrzejszym kolejni uczestnicy projektu „Droga do aktywności” spotkają się z pośrednikiem pracy w celu zapoznania się z ofertami lokalnego rynku pracy. Oferty te zostaną dostosowane do indywidualnych kwalifikacji i kompetencji, które zostały zweryfikowane w trakcie realizacji pozostałych form wsparcia.

Dla każdego z uczestników przewidziano łącznie po 5 spotkań trwających 1 godzinę w czasie których będą oni mieli możliwość skonsultowania swojej sytuacji zawodowej ze specjalistą. Zakres tematyczny przewidziany w programie spotkań to między innymi inicjowanie i organizowanie kontaktów z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy, przygotowanie CV i listów motywacyjnych oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Więcej informacji na temat projektu: http://akademia-rozwoju.org/dda/