PROJEKT „AKCJA CYFRYZACJA”. DOŁĄCZ DO NAS JUŻ TERAZ!

Cały czas trwa rekrutacja do projektu „Akcja cyfryzacja”, który może odmienić Twoje życie zawodowe. Prowadzony przez Fundację Akademia Rozwoju, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem HUMANEO, projekt jest skierowany do osób w wieku od 25 roku życia, które uczą się lub pracują, zamieszkują obszar województwa podkarpackiego oraz wykazują lukę kompetencyjną w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Rekrutacja trwa w okresie od 01.09.2020 do 01.09.2021, a wśród wielu korzyści warto wymienić m.in.: bezpłatne szkolenia z obszaru TIK, bezpłatne egzaminy kwalifikacyjne, a także materiały szkoleniowe oraz poczęstunek podczas realizowanych szkoleń.

W zakres pomocy oferowanej uczestnikom wchodzą:

  • szkolenia zgodne z Ramą Kompetencji Cyfrowych DigComp oraz ze standardem wymagań przygotowanym na podstawie analizy dotychczasowych ram kompetencji cyfrowych,
  • szkolenia na pełnym poziomie „A” dla grupy 360 osób oraz na pełnym poziomie „B” dla grupy 100 osób.

Proces potwierdzenia uzyskanych kompetencji obejmuje egzaminy ECCC DigComp po pełnym poziomie „A” oraz pełnym poziomie „B”. Jednocześnie pozytywne zaliczenie egzaminu będzie skutkować wydaniem Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC DigComp.

Gdzie można zgłaszać się do projektu?

Jeśli chcesz zostać uczestnikiem projektu „Akcja cyfryzacja” i zdobyć nowe kompetencje z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych, zgłoś się osobiście w biurze projektu przy ul. Katedralnej 5/20 (pok. 3) w Przemyślu lub skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 667 440 500. Pamiętaj, że biuro jest czynne w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12.00-18.00.