REALIZUJEMY PROJEKT „CZAS NA ZMIANY – WSPARCIE DLA OSÓB ZWOLNIONYCH”

Głównym celem naszej działalności jest wspieranie rozwoju każdej osoby, która znajduje się w trudniej sytuacji prywatnej i zawodowej. W ramach projektu „Czas na zmiany – wsparcie dla osób zwolnionych” realizujemy SZKOLENIA ZAWODOWE na terenie województwa lubelskiego. W szkoleniach bierze udział 48 Uczestników. Czas szkolenia to 320 godzin dydaktycznych.

Realizowane w ramach projektu „Czas na zmiany – wsparcie dla osób zwolnionych realizujemy szkolenie w zakresie „Sortowacz surowców wtórnych” oraz „Pracownik biurowy z modułem eko-biuro”.

Program szkolenia „Sortowacz surowców wtórnych”:

 • zagadnienia prawne dot. odpadów,
 • rodzaje i zasady sortowania surowców wtórnych,
 • prawidłowe sortowanie surowców wtórnych,
 • podstawy z zakresu działania urządzeń i maszyn do sortowania surowców wtórnych,
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzeń sortowniczych oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.

Program szkolenia „Pracownik biurowy z modułem eko-biuro”:

 • organizacja pracy biurowej,
 • zasady sporządzania pism, protokołów, sprawozdań, notatek służbowych,
 • zasady archiwizacji dokumentów,
 • sposoby bezpiecznego gromadzenia i niszczenia dokumentów oraz innych nośników informacji,
 • zasady prowadzenia eko-biura,
 • źródła finansowania rozwiązań ekologicznych,
 • proekologiczne miejsce pracy,
 • efektywne zarządzanie energią elektryczną, energią cieplną oraz materiałami eksploatacyjnymi w biurze,
 • ekologiczne zachowania na stanowisku pracy pracownika biurowego,
 • budowanie oferty ekologicznego wizerunku firmy.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Czas na zmiany – wsparcie dla osób zwolnionych” numer projektu RPLU.10.02.00-06-0056/17.