Rekrutacja do projektu „Aktywizacja – Integracja – Praca” wciąż trwa

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Aktywizacja – Integracja – Praca” nadal trwa! Nie zwlekaj i już dziś zgłoś swój udział, aby skorzystać z wielu form wsparcia aktywności społecznej i zawodowej.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z wielu form wsparcia. Wśród nich znajdują się:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu (w tym opracowanie IŚR);
 • poradnictwo psychologiczne;
 • szkolenie z zakresu kompetencji społecznych;
 • szkolenia zawodowe;
 • pośrednictwo pracy;
 • staże zawodowe.

Korzyści dla uczestników projektu „Aktywizacja – Integracja – Praca” to przede wszystkim:

 • bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;
 • materiały dydaktyczne;
 • catering;
 • egzaminy zawodowe nadające kwalifikacje;
 • 3-miesięczne staże zawodowe;
 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe;
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu!