Rusza dodatkowa rekrutacja do projektu !

Dodatkowa rekrutacja do projektu została rozpoczęta!

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy:
*Osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • Osoby w wieku 18 lat i więcej,
  • Osoby niepracujące,
  • Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo,
  • Osoby zamieszkujące (zg.z KC) na obszarach powiatów województwa kujawsko – pomorskiego: grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, włocławski,
  • Osoby niepełnosprawne
  • Osoby korzystające z POPŻ

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie www. projektu, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres zamieszkania.
O zakończeniu rekrutacji powiadomimy w osobnym ogłoszeniu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie!