RUSZA „KOMPLEKSOWA AKCJA ZAWODOWA AKTYWIZACJA!”

IT CONSULTING w partnerstwie z Fundacją Akademia Rozwoju rozpoczyna realizacje projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja!”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich, dzięki czemu przyszli Uczestnicy oferowanych form wsparcia będą mogli skorzystać z nich bezpłatnie. Kliknij i dowiedź się więcej.

Celem projektu jest wyższa zdolność do podjęcia zatrudnienia 30 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy. Adresatami projektu są osoby mieszkające w rozumieniu przepisów KC lub uczące się w powiatach województwa małopolskiego:

 • nowosądeckim,
 • nowotarskim,
 • suskim,
 • limanowskim,
 • wadowickim,
 • gorlickim.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza.

Cel projektu ma zostać zrealizowany w okresie od 01.09.2020 r. do 31.05.2021 r.. Oczekiwanym efektem jest uzyskanie zatrudnienia przez min. 14 osób oraz nabycie kwalifikacji zawodowych przez min. 22 osoby. Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.09.2020 r.

Wsparcie udzielane w ramach projektu będzie bezpłatnie. W jego zakresie znajdują się poniższe formy aktywizacji zawodowej:

 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
 • Pośrednictwo pracy
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Szkolenia zawodowe
 • Staż zawodowy

Wśród korzyści dla uczestników należy także wymienić zwrot kosztów dojazdu, certyfikat nadający kwalifikacje po szkoleniu, ubezpieczenie NNW podczas staży zawodowych, stypendium szkoleniowe oraz stażowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do projektu można zgłaszać się osobiście w biurze projektu ul. Węgierska 24, 38-350 Bobowa lub telefonicznie: +48 663-031-704 lub  693-160-932. Zgłoszenia w formie elektronicznej można przesyłać na adres: kaza@akademia-rozwoju.org.

Zapraszamy do udziału w projekcie.