RUSZA PROJEKT „AKADEMIA ROZWOJU RODZINY”!

Fundacja Akademia Rozwoju rozpoczyna realizację projektu „Akademia rozwoju rodziny!”. Projekt adresowany jest dla osób w wieku powyżej 18 roku życia, biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarach gmin poniżej progu defaworyzacji województwa mazowieckiego.

Celem projektu jest ponowna integracja społeczna i zawodowa 30 osób (18K, 12M) biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze gmin  poniżej progu defaworyzacji określonych w „Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia”, skutkująca reintegracją społeczną poprzez realizację kompleksowego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb wsparcia w  zakresie reintegracji społeczno-zawodowej, w okresie 01.09.2020 – 31.05.2021.

 Projekt „Akademia Rozwoju Rodziny” realizowany jest przez Fundacje Akademia Rozwoju (Beneficjent) oraz Tomasz Żurek INFOS (Partner), w okresie do 01.09.2020 r. do 31.05.2021 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie 01.09.2020 r. do 31.10.2020 r.

Zakres pomocy czyli bezpłatne wsparcie w ramach projektu:

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji
 • Akademia Rodziny
 • Szkolenia kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych
 • Staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy

Korzyści dla uczestników?

 • bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem, prowadzącym do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem,
 • materiały dydaktyczne,
 • catering,
 • stypendia szkoleniowe oraz stażowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe,
 • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia.

Gdzie można się zgłaszać do projektu?

Biuro Projektu:
ul. Grabowa 14
06-200 Maków Mazowiecki

tel. +48 576 893 373

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.