RUSZAMY Z NOWYM PROJEKTEM! PRZED TOBĄ „DROGA DO AKTYWNOŚCI”

Fundacja Akademia Rozwoju wraz z HUMANEO realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Droga do aktywności”. Celem projektu jest mobilizacja zawodowa 36 młodych osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa mieszkających na ternie MOF Olsztyna. Dowiedz się więcej na temat projektu i złóż dokumenty aplikacyjne! UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej u min. 75%  z 36 os. (22K, 14M) młodych (w tym min. 8 ON), wyłącznie os. powyżej 18 rż i poniżej 30 rż, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym os. bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, mieszkańców na terenie MOF Olsztyna, od 01-08-2020r. do 31-05-2021r. [MOF Olsztyna – Miasto Olsztyn oraz Gminy: Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity].

W ramach projektu oferujemy:

– Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu połączoną z poradnictwem psychologicznym

– Szkolenie umożliwiające rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych jako instrument aktywizacji społecznej

–  Poradnictwo zawodowe jako instrument aktywizacji zawodowej

–  Szkolenia zawodowe jako instrument aktywizacji zawodowej

– Staż zawodowy jako instrument aktywizacji zawodowej

– Pośrednictwo Pracy jako instrument aktywizacji zawodowej

Uczestnicy projektu otrzymają: stypendium szkoleniowe oraz stażowe, zwrot kosztów dojazdu, egzaminy zawodowe, materiały dydaktyczne, poczęstunek, certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji,

Zgłoszenia w biurze projektu: ul. P. Tadeusza 6, 10-546 Olsztyn.

Zapraszamy!