STARTUJE PROJEKT „KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA LUBELSZCZYŹNIE”

Rozpoczynamy realizację projektu „Kompleksowy outplacement na Lubelszczyźnie”. Fundacja Akademia Rozwoju na terenie województwa lubelskiego realizuje SZKOLENIA ZAWODOWE dla 12 Uczestników realizując 80 godzin szkoleniowych.

W ramach projektu realizowane jest szkolenie zawodowe pn. „Przedstawiciel handlowy”.

Szkolenie w ramach projektu „Kompleksowy outplacement na Lubelszczyźnie” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0001/17.