Staże zawodowe dobiegają końca

Część uczestników projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja” zakończyła właśnie staże zawodowe. Przez trzy miesiące mieli oni możliwość nabycia doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych.

Tym samym większość osób biorących udział w projekcie ukończyła już wszelkie rodzaje form wsparcia, którymi były między innymi zajęcia z poradnictwa psychologicznego, pośrednictwo pracy czy też spotkania mające na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

Dzięki wzięciu udziału w projekcie uczestnicy nabyli umiejętność poruszania się po rynku pracy oraz samodzielnego poszukiwania pracy. Ponadto rozwinęli oni swoje kompetencje zawodowe oraz umiejętności społeczne, co w przyszłości znacząco ułatwi im znalezienie wymarzonej pracy.


Więcej informacji na temat projektu tutaj.