„Szansa dla biernych zawodowo kobiet”: Pierwsze zajęcia z doradcą zawodowym już za nami!

Z przyjemnością informujemy, że pierwsze Uczestniczki Projektu od dnia 29.05.2024 r. realizują indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w ramach IDENTYFIKACJI POTRZEB UCZESTNICZKI PROJEKTU – opracowanie IPD. 

Każda Osoba uczestnicząca w Projekcie odbędzie 4 godziny zajęć z w ramach identyfikacji potrzeb Osoby uczestniczącej w Projekcie – 2 spotkania po 2 godz. 

W ramach indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym poruszane zostaną takie tematy jak: analiza obecnej sytuacji społeczno-zawodowej, jej predyspozycji zawodowych, stanu wiedzy, zdolności, kwalifikacji / kompetencji w odniesieniu do zapotrzebowania rynku pracy, diagnoza potrzeb / oczekiwań Osoby uczestniczącej w Projekcie w obszarze społecznym, edukacyjnym i zawodowym, opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie