„Szansa dla biernych zawodowo kobiet”: Rekrutacja nadal trwa!

Informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa!

W ramach projektu Uczestniczka ma możliwość skorzystać z poniższych form wsparcia:

  • identyfikacja potrzeb Osoby uczestniczącej w Projekcie;
  • diagnoza umiejętności cyfrowych;
  • szkolenie uzupełniające poziom kompetencji cyfrowych;
  • szkolenia zawodowe;
  • szkolenia aktywizujące;
  • wsparcie pomostowe dla osób podejmujących samozatrudnienie.

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby które łącznie spełniają następujące warunki:

  • zamieszkuje lub przebywa na terenie obszarów strategicznej interwencji regionu mazowieckiego regionalnego województwa mazowieckiego (powiat radomski – gminy: Iłża, Pionki; m. Radom) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (tj. miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu);
  • jest bierną zawodowo kobietą w wieku między 18 a 59 rokiem życia;
  • nie korzysta z tożsamego wsparcia współfinansowanego z innych źródeł.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu!

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie